In Harmony with Nature e.V.


Den ideella föreningen "In Harmony with Nature e.V." grundades 2021 för att synliggöra Rishis (siare) urgamla kunskaper och välsignelser för dagens värld, så att alla kan använda dem för sin individuella utvecklingsväg och omvandlingsprocess.

 

"Rishi" betyder "siare". "Siddha" betyder översatt "fulländning". De är själar som har förverkligat det högsta möjliga medvetandet och arbetar från naturens högsta ljusfyllda nivåer för att bistå och hjälpa människor och natur i tidernas vändning och de tillhörande omvandlingsprocesserna.

 

För närvarande håller en cykel på att förändras i naturen. Människorna och jorden går från en tidsålder av disharmoni (Kaliyuga) till en tidsålder av harmoni, där människorna lever i harmoni med sitt gudomliga jag, naturen och naturlagarna (Satyayuga). Den nya tidsåldern kommer också att vara en tidsålder då Siddhas och Rishis (siare) återigen kommer att vara närvarande på jorden för att arbeta för mänsklighetens högsta bästa. För närvarande inleder de den nya tidsåldern (Satyayuga) från mycket höga nivåer i skapelsen och förbereder jorden och mänsklighetens individuella och kollektiva medvetande för den energimässigt högt vibrerande nya tidsåldern. 

 

Föreningens syfte är att stödja social förändring å ena sidan på en energinivå, men å andra sidan också att inspirera till handling för att jorden och skapelsen ska förändras på ett harmoniskt sätt. Båda måste gå hand i hand. För om vårt medvetande är fredligt och vi lever i harmoni med oss själva och naturen följer vi intuitivt de harmoniska och positiva impulserna inifrån och skapar en värld av skönhet, fred, villkorslös kärlek och harmoni genom våra handlingar. Mer information:

www.harmony-with-nature.com