Hankkeen Aiheet


Teidän panoksenne rauhan ja harmonian maailmaan!

Täyteyttä, vapautta, iloa, rauhaa ja rakkautta jokapäiväisessä elämässä! Eikö tämä ole visio ja kaipaus maailmasta, jota niin monet ihmiset kantavat sydämessään ja jota myös teidän sydämenne kaipaa? Se voi toteutua, jos yhdistämme voimamme ja luomme sen yhdessä. Anna itsesi inspiroitua, yhdistäydy alueellisiin ja kansallisiin voimiin ja työskentele luovalla mielelläsi ja omilla ideoillasi tätä uutta maailmaa koskevien hankkeiden parissa. 


 

1- OMAWARAISUUS

 

Tärkeä ratkaisu maapallon tervehdyttämiseksi on paluu omavaraisuuteen. Osallistu hankkeisiin, jotka innostavat sinua ja muita kasvattamaan omaa ruokaansa luovilla tavoilla! 

  2- KOULU ONNELLISILLE LAPSILLE JA OPETTAJILLE

 

Auta rakentamaan uusia kouluja, joissa otetaan huomioon ihmisenä olemisen kokonaisvaltainen luonne oppimiskäsityksessä, jotta lapset voivat elää sopusoinnussa itsensä ja luonnon kanssa jo varhaisesta iästä lähtien!   3- KOKO-NAISVALTAINEN TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ

 

Työskennellä sellaisten hankkeiden hyväksi, jotka edistävät luonnonlääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitomenetelmien käyttöä sekä kunnioittavat ihmisarvoa, kokonaisvaltaisuutta, henkilökohtaista vastuuta ja intuitiota ja ottavat ihmiset mukaan paranemisprosessiin. Tee selväksi, että parhaat parannusmenetelmät ovat kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asuvat.  

   4- TIETOINEN

ELÄMINEN JA KUOLEMA 

 

Tietoinen suhtautuminen omaan kuolevaisuuteen elämän aikana johtaa tietoiseen suhtautumiseen elämään ja kuolemaan. Tuetaan hankkeita, jotka auttavat ihmisiä käsittelemään tietoisesti omaa kuolevaisuuttaan. Työskentele sellaisten siirtymäriittien uudelleenluomiseksi, jotka kulkevat sielun mukana sen siirtymisen jälkeenkin.   

5- IHMINEN JA ELÄIN SOPUSOINNUSSA 

  

Edistää eläinten hyvinvointia ja järjestää hankkeita, jotka palauttavat ystävyyden ja luottamuksen eläinmaailman ja ihmisten välille. 

 6- MAAN

UUDISTAMINEN 

  

Järjestä projekteja, jotka ovat erikoistuneet maan siivoamiseen!   

 7- INHIMILLINEN - JA POTENTIAALINEN KEHITYS

  

Järjestää hankkeita, jotka edistävät luovan inhimillisen potentiaalin kokonaisvaltaista avautumista ja kehittymistä. 

 

 8- YHTEISÖ 

  

Järjestä hankkeita, jotka tuovat yhteen ja yhdistävät ihmisiä, joilla. 

9- TALOUSTIEDE 

  

Järjestä hankkeita, joissa luodaan liiketoimintatapa, jossa keskitytään hyväntekeväisyyteen, inhimillisyyteen ja yhteiseen hyvään maksimaalisen voiton optimoinnin sijaan.