2- Onnellisten lasten ja opettajien koulu


Nykyinen koulujärjestelmä ei tee millään tavoin oikeutta kokonaisvaltaisuudelle ja ihmisen tasapainon säilyttämiselle. Kouluja, joissa sydän ja mieli ovat tasapainossa, on harvassa. Sen sijaan opetussuunnitelmiin tungetaan edelleen rationaalista tietoa. Monet lapset menettävät motivaationsa oppimiseen jo ensimmäisellä luokalla. Opettajat joutuvat kohtaamaan suuria luokkakokoja, jotka tuskin mahdollistavat yksilöllisen tuen. Tarvitaan uusia koulukonsepteja, joiden avulla kouluista voi tulla elämän kouluja ja joiden avulla kaikki asianomaiset ryhmät voivat tulla sopusointuun itsensä kanssa ja kokea tukea ja iloa omassa olemuksessaan. 


Jooga ja meditaatio- #21

Monet tutkimukset osoittavat, että jooga ja meditaatio vaikuttavat myönteisesti koulun ilmapiiriin ja lasten kehitykseen. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet paranevat, lasten sosiaalinen käyttäytyminen paranee ja heidän keskittymis- ja suorituskykynsä lisääntyy. Lasten ja koulujen mahdollisuudet ovat erittäin suuret. Osallistu hankkeisiin, joissa joogasta ja meditaatiosta tehdään olennainen osa koulupäivää. 

Ravitsemus kouluissa- # 22

Monet lapset saavat kouluissa ja kodeissa ruokaa, joka heikentää heidän henkistä ja energeettistä ravitsemustilaansa. Edistetään koulujen ruokavalion muuttamista esimerkiksi ayurvedaisten ja joogisten näkökohtien mukaisesti, jotta lasten energiatasoa voidaan nostaa ja jotta he saavat henkistä ja fyysistä elinvoimaa. Lisäksi käynnistetään hankkeita, joilla innostetaan vanhempia muuttamaan ruokavaliotaan kotona. 


Persoonallisuuden kehittäminen lapsille, opettajille ja vanhemmille- #23

Lapset eivät opi koulussa ja harvoin kodeissa, miten tärkeää on suhtautua itseensä ja luontoon ja siihen luonnolliseen tietoon, joka heillä jo on sisällään. He eivät myöskään opi luonnonlaeista, joita on noudatettava, jotta voi elää onnellista elämää, yltäkylläisyyttä ja harmoniaa itsensä ja luonnon kanssa. Jokainen ihminen on oman todellisuutensa luoja. Mitä pikemmin ymmärrämme tämän ja sen taustalla olevat mekanismit, sitä täyteläisemmäksi voimme tehdä elämämme. Osallistu hankkeisiin, joissa pyritään erityisesti siihen, että tämä alkukantainen tieto, jota on pidetty pitkään lukkojen takana, olisi kaikkien lasten ja vanhempien saatavilla ja toteutettavissa. Sillä vain tällä tavoin voimme löytää tietoisuuteen perustuvan tavan suhtautua itseemme, lähimmäisiimme ja luomakuntaan.

Uusien koulukonseptien ja koulujen rakentaminen- #24

On osoitettu, että ihminen käyttää vain viisi prosenttia aivojensa kapasiteetista. Mihin hän pystyisi, jos loput 95 prosenttia käytettäisiin? Jokaisella ihmisellä on yhtäältä maallista tietoa ja toisaalta hänellä on itsellään yliluonnollinen henkinen potentiaali. Jokaisen ihmisen tehtävänä on kehittää ja ilmaista koko potentiaalinsa ja käyttää sitä lähimmäistensä ja maapallon hyväksi. Vain silloin hän voi elää onnellista elämää. Tähän päivään asti lapset on täytetty rationaalisella tiedolla, ja heidän yliluonnolliset intuitiiviset kykynsä mitätöidään koulujärjestelmässä. Lapset menettävät arvokkaita vuosia kehityksessään ja yhteydessään itseensä. Puolusta koulua, joka tunnistaa, kouluttaa ja edistää lasten kykyjä, joka yhdistää sydämen ja mielen ja auttaa näin lapsia kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Osana näitä koulukonsepteja olisi oltava luonnollinen ja demokraattinen oppiminen, jossa lapsi voi itse määritellä kehityksensä etenemisen kiinnostuksen kohteissaan. Koulukonseptien tulisi mahdollistaa se, että lapset ja opettajat voivat oppia ja opettaa ilolla ja rakastavassa ympäristössä ja säilyttää luonnollisen sisäisen tasapainonsa terveessä yhdessäolossa.