Om oss


2016 fick Stephanie Bunk intuitivt visionen "In Love with Mother Earth" för att inspirera människor att ansluta sig i gemenskap och harmoniskt anpassa sina handlingar till naturen. Inledningsvis bildades en förening 2017, som huvudsakligen arbetade i den tyska regionen. Ett skolinitiativ uppstod då, som fann sig själv genom föreningens första kongress och utvecklade ett holistiskt skolkoncept (ANANDA) för den nya tidens barn.

 

Efter att föreningsstrukturen upplöstes grundade Stephanie en ny förening, In Harmony With Nature e.V.. I denna införlivades en viktig aspekt av hennes arbete, hennes arbete för de rishis som ägnar sig åt jordens energetiska helande. Hon kände att hon inte fick ge upp visionen om "In Love with Mother Earth" och visste att de två måste gå hand i hand: omvandlingen av de disharmoniska energierna i den nuvarande tiden och ett harmoniskt anpassat medvetande från vilket harmoniska handlingar för en ny jord uppstår i harmoni med hjärtat.  På så sätt blev "In Love with Mother Earth" ett viktigt hjärtprojekt för In Harmony with Nature e.V..

Hjärtgruppen