9- Ekonomi


Det står nu klart för många att vårt ekonomiska tänkande måste förändras. För det som vi har tillämpat som ekonomisk modell under de senaste årtiondena, nämligen högre, snabbare och längre, har lett till att jorden och människorna har exploaterats i stor omfattning och lidit större skada. Människor från hela världen, särskilt från de fattigaste regionerna i världen, tvingas ofta på grund av sin livssituation att sälja sin livsenergi, sin livstid och sin hälsa bara för att kunna försörja sig själva. Ekonomins framtid måste vara hjärtbaserad och bygga på rättvisa, frihet, utveckling av potential och frivillighet och garantera varje människa att hon kan leva i harmoni med sig själv och naturen och försörja sig på detta sätt, oavsett från vilka länder på denna jord hon kommer. 


Ekonomi för det                     gemensamma bästa- #91

Ekonomin för det gemensamma bästa bygger på grundläggande etiska principer för ekonomisk verksamhet. Målet med en ekonomi för det gemensamma bästa är inte konkurrens och högsta möjliga ekonomiska vinst, utan samarbete och skapande av största möjliga gemensamma bästa. I ekonomin för det gemensamma bästa är det demokratiska tänkandet mycket framträdande. Om du är intresserad av att fördjupa dig i detta ämne och föra ut dessa grundläggande idéer i världen, engagera dig då i projekt som möjliggör förändringar på detta område.

Byta i stället för att köpa- #92

 

Vi lever i ett samhälle där många resurser används på ett slösaktigt sätt. Genom byteshandel kan vi göra oss av med saker som vi inte längre behöver, och å andra sidan blir de egendom för människor som kan använda dem och njuta av dem. Genom byteshandeln sparas pengar och resurser. Om du känner en resonans med det här ämnet kan du organisera eller ta initiativ till byteshandel, där människor kan träffas på ett trevligt sätt och samtidigt utbyta.