5- Människan och djuret i harmoni


 

Mellan människor och djur kan det uppstå en nära och vänskaplig kontakt. Det finns många rapporter som berättar om underbara vänskapsrelationer och många människor som engagerar sig för djurens välfärd. Mot bakgrund av fabriksuppfödningen och den ökande begränsningen av djurens livsmiljöer är dessa dock undantag. Majoriteten av djuren upplever fientliga och våldsamma handlingar från människor. Initiera projekt där du arbetar för djurens välfärd.


Inrättande av helgedomar- #51

Många djur lider en grym tillvaro. Vare sig det handlar om gatudjur, jagade djur eller djur från fabriksuppfödning. Om du är en djurvän och har det nödvändiga utrymmet kan du starta fristader där du skapar ett lyckligt hem för djur med ett svårt förflutet, där de inte längre behöver frukta döden och lär sig att människor inte är fiender utan vänner. 

Vegetarianism/veganism- #52

Människors oändliga köttkonsumtion är en av huvudorsakerna till de nuvarande miljöproblemen och ojämlikheten i livsmedelsförsörjningen på jorden. Medan nästan 70 procent av livsmedlen används för att odla grödor som ges till djur som sekundär föda för att tillgodose efterfrågan på kött i västvärlden, svälter tusentals människor i världens fattigare områden. Kött ruttnar på några dagar. Spannmål kan däremot lagras under lång tid. Här är lösningen på hungerkrisen i världen. Delta i projekt som ökar medvetenheten om problemen med köttkonsumtion, till exempel genom föreläsningar, och informera människor om möjliga alternativ.