2- En skola för lyckliga barn och lärare


Det nuvarande skolsystemet gör inte på något sätt rättvisa åt helheten och bevarandet av människans balans. Skolor där det finns en sund balans mellan hjärta och sinne är få och långt ifrån alla. I stället fortsätter läroplanerna att fyllas med rationell kunskap. Många barn förlorar motivationen att lära sig redan i första klass. Lärarna konfronteras med höga klasstorlekar som knappast ger möjlighet till individuellt stöd. Det behövs nya skolkoncept som gör det möjligt för skolor att bli livets skolor och som gör det möjligt för alla berörda grupper att komma i harmoni med sig själva och uppleva stöd och glädje i sitt eget varande. 


Yoga och meditation- #21

Många studier visar att yoga och meditation har en positiv inverkan på skolklimatet och barnens utveckling. Relationerna mellan elever och lärare förbättras, barnen uppvisar ett bättre socialt beteende och deras förmåga att koncentrera sig och prestera ökar. Potentialen för barn och skolor är mycket stor. Delta i projekt som gör yoga och meditation till en integrerad del av skoldagen. 

Näring i skolan- # 22

Många barn får mat i skolor och i hemmen som gör att de blir mentalt och energimässigt undernärda. Förespråka en förändring av kosten i skolorna enligt t.ex. ayurvediska och yogiska aspekter, vilket syftar till att öka barnens energinivå och ge dem mental och fysisk vitalitet. Man kommer också att inleda projekt för att inspirera föräldrarna att ändra sin kosthållning i hemmet. 


Personlighetsutveckling för barn, lärare och föräldrar- #23

Barnen får inte lära sig i skolan och sällan i hemmet hur viktigt det är att förhålla sig till sig själv och naturen och den naturkunskap som de redan har inom sig. De lär sig inte heller om de naturlagar som måste följas för att man ska kunna leva ett liv i lycka, överflöd och harmoni med sig själv och naturen. Var och en är skaparen av sin egen verklighet. Ju tidigare vi förstår detta och mekanismerna bakom det, desto mer tillfredsställande kan vi göra våra liv. Engagera dig i projekt som specifikt arbetar för att göra denna ursprungliga kunskap, som länge har hållits bakom lås och bom, tillgänglig och praktiskt genomförbar för alla barn och föräldrar. För det är bara på detta sätt som vi kan hitta ett medvetet sätt att hantera oss själva, våra medmänniskor och skapelsen.

Byggande av nya skolkoncept              och skolor- #24

Det har bevisats att människan bara använder fem procent av sin hjärnkapacitet. Vad skulle han kunna göra om de återstående 95 procenten användes? Varje människa har å ena sidan världslig kunskap och å andra sidan en övernaturlig mental potential i sig själv. Varje människas uppgift är att utveckla och uttrycka sin fulla potential och att använda den till förmån för sina medmänniskor och jorden. Först då kan han leva ett lyckligt liv. Fram till idag är barn fyllda med rationell kunskap och deras övernaturliga intuitiva förmågor förnekas i skolsystemet. Barnen förlorar värdefulla år i sin utveckling och i sin självkänsla. Stå upp för en skola som erkänner, tränar och främjar barnens förmågor, som kopplar samman hjärta och sinne och därmed hjälper dem till en holistisk utveckling. En del av dessa skolkoncept bör vara ett naturligt och demokratiskt lärande, där barnet självt kan bestämma sin utveckling inom sina intresseområden. Skolkoncepten ska göra det möjligt för barn och lärare att lära och undervisa med glädje och i en kärleksfull miljö och att upprätthålla sin naturliga inre balans i en sund samvaro.