Projektämnen


Ditt bidrag till en värld i fred och harmoni!

Fullhet, frihet, glädje, frid och kärlek i vardagen! Är inte detta en vision och en längtan efter världen som så många människor bär i sina hjärtan och som även ditt hjärta längtar efter? Det kan bli verklighet om vi går samman och skapar det tillsammans. Låt dig inspireras, anslut dig till regionala och nationella krafter och arbeta med ditt eget kreativa sinne och dina egna idéer på projekt för denna nya värld. 


 

   1- SJÄLVFÖRSÖRJNING

 

En viktig lösning för att läka jorden är att återgå till självförsörjning. Delta i projekt som inspirerar dig och andra att odla sin egen mat på kreativa sätt! 

  2- SKOLA FÖR LYCKLIGA BARN OCH LÄRARE

 

Hjälp till att bygga nya skolor som tar hänsyn till människans holistiska natur i sitt inlärningskoncept, så att barnen kan leva i harmoni med sig själva och naturen redan från tidig ålder!   3- HOLISTISK HÄLSOVÅRD 

 

Arbeta för projekt som främjar användningen av naturopati och alternativa terapimetoder och som respekterar människans värdighet, helhet, personliga ansvar och intuition och inkluderar henne i läkningsprocessen. Försök att få fram att de bästa läkningsmetoderna är tillgängliga för alla människor, oavsett var i världen de bor.  

   4- MEDVETANDE LEVA OCH DÖ 

 

Ett medvetet förhållningssätt till den egna dödligheten under livet leder till ett medvetet förhållningssätt till livet och döendet. Stödja projekt som hjälper människor att medvetet hantera sin egen dödlighet. Arbeta för att återskapa de riter som följer själen även efter övergången.   

5- MÄNNISKA OCH  

DJUR I HARMONI

  

Förespråka djurens välfärd och organisera projekt som återupprättar vänskap och förtroende mellan djurvärlden och människor.  

 6- REGENERAÇÃO

DA TERRA 

  

Organisera projekt som specialiserar sig på att städa upp jorden!  

 7- FÖRVERKLIGANDE AV DEN MÄNSKLIGA POTENTIALEN 

  

Organisera projekt som förespråkar en holistisk utveckling av den kreativa mänskliga potentialen. 

 

 8- GEMENSKAP 

  

Organisera projekt som sammanför och kopplar samman människor med samma visioner. 

9- EKONOMI 

  

Organisera projekt som skapar ett sätt att göra affärer som fokuserar på välvilja, mänsklighet och det gemensamma bästa i stället för att optimera den maximala vinsten.