Genomförda projekt


Glädjefestivalen 2021 & 2022

I samarbete med Children of the Sun - Casa del Corazon e.V. skapade, initierade och organiserade In Harmony with Nature e.V. "Festival of Joy" under 2021 och 2022 för att sammanföra människor och skapa en plats för ny tid, glädje och inspiration. 


Så här vill vi leva - Festival 2019

I samarbete med Yogafestival Bodensee och föreningen Wir und Jetzt e.V. tog Stephanie, Raphaela, Benjamin och Jochen tillsammans initiativ till So wollen wir Leben-festivalen 2019. Under fem dagar upplevde de i gemenskap hur det känns att leva i den nya tidens energi. 


ANANDA skolinitiativ - sedan oktober 2018

Före kongressen i oktober 2018 sammanfördes Katrins och Stephanies vägar på ett rörande sätt. De ansåg att det var deras gemensamma uppgift att ta initiativ till skolprojektet och skapa en plats för lärande för den nya tidens barn. På kongressen ledde de båda en workshop tillsammans, genom vilken grundarteamet samlades. Ett verkligt hjärtats arbete i en verklig hjärtats cirkel föddes. Under de första månaderna träffades gruppen en gång i månaden under en hel helgdag för att arbeta med det nya konceptet. För närvarande är skolan redo att öppna så snart en lämplig byggnad kan hittas.


Kongress om jorden i balans 2018

Kongressen Earth in Balance ägde rum i Markdorf på Yoga- och Siddha-centret Zeitwandel. Omkring 40 personer samlades under två dagar i det lilla centret för att dela med sig av sina visioner för den nya världen. Olika talare höll föreläsningar om permakultur, nollavfall, djurskydd, skola, integrerat hälsosystem, liv och död samt mänsklig och potentiell utveckling. ANANDA-skolinitiativet är ett resultat av kongressen.