Nätverks- och Samarbetspartner


Nätverks- och samarbetspartner till In Love with Mother Earth kan vara ideella organisationer eller ideellt arbetande personer som osjälviskt ställer sig i det allmännas tjänst och som arbetar för att läka och förbättra situationen på jorden och för människors, djurs och naturens välbefinnande. För oss innebär detta att dessa organisationer eller personer skapar förutsättningar och arbetar för att föra människor tillbaka till harmoni med sig själva och med naturen. Osjälvisk innebär för oss att tjänstgöring för det allmänna bästa är den primära avsikten. Vi ber om förståelse för att en listning som samarbetspartner endast sker om det tidigare funnits ett närmare samarbete och samverkan. På så sätt kan vi med god känsla säga att vi känner våra samarbetspartners och att vi tillsammans tittar åt samma håll. Klicka på respektive logotyp för att få veta mer. 

NationelltInternationellt