Starta en grupp för kärlek till Moder Jord


Vi letar efter dig!

 

Vi söker människor i städer och orter över hela världen som vill växa bortom sig själva och som har modet, kärleken och initiativet att säga "adjö" till de gamla strukturerna och bygga en hälsosam, fredlig och glad värld i balans tillsammans. Vi har åtagit oss att skapa regionala grupper över hela världen, både nationellt och internationellt, där människor kan samlas i kärlek, gemenskap och glädje och arbeta tillsammans på ett kreativt och självbestämt sätt för en positiv förändring på jorden. 

 

Starta din egen grupp In Love with Mother Earth!

 

Som initiativtagare till en In Love with Mother Earth-grupp öppnar du ett utrymme där människor träffas vid regelbundna möten och växer till ett team. Som grupp tar ni initiativ till regionala projekt som berör teman i In Love with Mother Earth, i enlighet med ert hjärta och beroende på deltagarnas intresseområden och kreativa idéer. Du har också möjlighet att utveckla egna nya idéer som kan inspirera In Love with Mother Earth. Du kan också utnyttja möjligheten, om det tjänar dina projekt, att ansluta dig till och samarbeta med redan existerande regionala positiva krafter för att stärka din we(k)ing-kraft. 

 

Din grupp arbetar kreativt och är till stor del självorganiserad. Donationer till regionala projekt genereras till stor del av grupperna själva för sina ändamål. In Harmony with Nature e.V. kan dock ge stöd genom en donationspott. Detta kommer att byggas upp successivt genom insamling av medel. Om du vill stödja finansieringen eller delfinansieringen av ett projekt, skicka oss en projektansökan som vi kommer att behandla så snart som möjligt.

 

En gång om året anordnar vi en In Love with Mother Earth-kongress och en In Love with Mother Earth-festival, där nationella och internationella grupper kan träffas och nätverka. 

 

Har vi lyckats väcka din entusiasm och vill du själv bli grundare av en In Love with Mother Earth-grupp? Då ska du vända dig till oss. Presentera dig själv i ett kreativt brev: skriv om dig själv, din motivation, dina visioner och avsikter och skicka din ansökan via e-post till: harmony-with-nature@posteo.de.

 

När vi har tagit emot din ansökan skickar vi först en personlig inbjudan till en intervju via Zoom. Under intervjun lär vi känna varandra och klargör dina öppna frågor. I nästa steg blir du inbjuden till vår introduktionsworkshop, där vi presenterar oss själva, lär känna varandra bättre och ger dig viktig kunskap så att du framgångsrikt kan starta din egen In Love with Mother Earth-grupp. Efteråt kommer vi att ha ett nytt samtal där vi reflekterar över varandra och diskuterar om vi kan tänka oss att arbeta tillsammans.  

 

När detta samtal har avslutats och du har godkänt det kommer du att få ett certifikat från oss som ger dig rätt att arbeta i In Love with Mother Earth:s namn. När du har gått med på att bli gruppledare för In Love with Mother Earth kommer du automatiskt att listas som stödmedlem så att människor i din region kan hitta dig.