Sponsring


Med en sponsring gör du ett månatligt bidrag under en begränsad eller obegränsad tidsperiod för att stödja ett specifikt projekt. Regelbundna donationer hjälper oss att finansiera projekt på ett enklare och mer permanent sätt. Här kan du se vilka projekt du kan stödja och sponsra:

ANANDA - En plats för lärande och möten


ANANDA är inte en skola i klassisk mening, utan en plats för glädje, hjärtbaserat lärande och medvetna möten med sig själv, andra människor, samhället och naturen. På ANANDA får barnen möjlighet att utveckla sin naturliga, medfödda lust att lära och upptäcka i harmoni med sin egen inlärningsrytm på ett självutformande och medvetet sätt.

 

Vårt initiativ till skolgrundande verksamhet vid Bodensjön, som kom till stånd under den första kongressen Earth in Balance 2018, befinner sig i ett långt framskridet utvecklingsstadium. Vi räknar med att starta i september 2021 med 48 barn (alla tillgängliga platser för läsåret 2021/2022 har redan tilldelats). Antalet platser ska ökas med 12 barn per år, så att vi så småningom kan erbjuda 120 barn en inlärningsplats på ANANDA.

 

Att inrätta en sådan plats för lärande och styrka innebär stora kostnader. Under de första tre åren måste vi sköta skolan utan något statligt stöd alls. För att vårt projekt ska bli framgångsrikt på lång sikt behöver vi din hjälp! Vi söker sponsorer som vill stödja oss med mindre eller större månatliga belopp. Du bestämmer själv hur mycket du vill betala per månad och hur länge sponsringen ska pågå! Ytterligare information finns på följande adress:  www.freie-schule-ananda.de. 

Stöd vårt projekt "Människor i glädje"


Projektet "People in Joy" har som mål att ge direkt hjälp till barn och vuxna, både hemma och utomlands, som befinner sig i en nödsituation, i form av utbildning, medicinsk behandling och mat. Projektet fokuserar främst på individuella öden, men samlar också in donationer för projektets mål, t.ex. från samarbetspartner. Med hjälp av samhällets hjärtkraft, i kombination med insamlingsverksamhet, bygger vi upp en pott med donationer och överlämnar dem direkt till människor i hemlandet och utomlands efter en grundlig undersökning, för att hjälpa dem att förändra sin nödsituation så att de kan leva igen i glädje och med mer omsorgsfullhet eller få möjligheter till vidareutveckling och till att utveckla sin potential.

 

Om du vill stödja oss kan du göra det i form av en sponsring eller en engångsdonation med användningsändamålet: Hjälpa människor i glädje att göra andra människor glada. Eftersom "In Harmony with Nature e.V." är erkänd som en ideell förening får du i gengäld ett kvitto på din donation som är avdragsgillt. Upp till en donation på 300,00 euro räcker ditt kontoutdrag som förenklat bevis på donationen. Du är välkommen att kontakta oss om en person i din närhet är i behov av hjälp.

Sponsring till Shira-templet i Indien, Tamil Nadu


Detta tempel byggs i Vellor, Tamil Nadu, södra Indien. Det är ett universellt projekt som tjänar det energiska skyddet och balansen mellan mänskligheten och jorden. Templet kommer att spela en viktig roll i samband med den kommande tidsåldern. Med en månatlig sponsring stöder du byggandet av detta tempel och blir en del av ett unikt projekt. Ytterligare information finns på följande adress:  www.harmony-with-nature.com.