Aktivt medlemskap


Med ett aktivt medlemskap i In Harmony With Nature e.V. stöder du aktivt föreningens mål i enlighet med din förmåga, din kunskap och din energi för projekt och angelägenheter.

 

Om du vill vara aktivt engagerad hos oss föregås det aktiva (fullständiga) medlemskapet i In Love with Mother Earth av ett sex månaders provmedlemskap som aktiv medlem, under vilket vi har möjlighet att lära känna varandra och ta reda på om vi passar ihop. Under den här tiden kommer du att vara aktivt involverad. Efter denna tid kommer vi att träffas för en diskussion och tillsammans besluta om du ska godkännas som aktiv medlem. 

 

Vi ger aktivt medlemskap till personer som har utmärkt sig genom förtjänst och harmoniskt samarbete. Om du ansluter dig som aktiv medlem kommer vi tillsammans att undersöka vilka uppgifter du kan ta på dig i enlighet med dina förmågor och önskemål.

 

Som aktiv medlem

  • Du deltar i In Harmony With Nature e.V.:s årsstämma och har rätt att rösta. På så sätt kan du aktivt delta i utformningen av respektive förenings evenemang.
  • Du får 50 % rabatt på alla evenemang.
  • får du LichtNews en gång i månaden och får information om vår aktuella verksamhet.

Medlemsavgifter


Den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar i In Love with Mother Earth är 60 euro/år.

 

Vänligen ladda ner medlemskapsansökan, fyll i den och skicka den till:  

harmony-with-nature@posteo.de

 

Om du har några frågor kan du kontakta oss via kontaktformuläret!