Tietoa meistä


Vuonna 2016 Stephanie Bunk sai intuitiivisesti vision "In Love with Mother Earth", jonka tarkoituksena on inspiroida ihmisiä yhdistymään yhteisöllisesti ja sovittamaan toimintansa harmonisesti yhteen luonnon kanssa. Aluksi perustettiin vuonna 2017 yhdistys, joka toimi pääasiassa Saksan alueella. Siitä syntyi koulualoite, joka löysi itsensä yhdistyksen 1. kongressin kautta ja kehitti kokonaisvaltaisen koulukonseptin (ANANDA) uuden ajan lapsille.

 

Yhdistysrakenteen purkauduttua Stephanie perusti uuden yhdistyksen, In Harmony With Nature e.V.. Siihen liitettiin yksi tärkeä osa hänen työtään, hänen työnsä maan energeettiselle parantamiselle omistautuneiden rishien hyväksi. Hän tunsi, että hänen ei pitäisi luopua "In Love with Mother Earth" -nimisestä visiosta, ja tiesi, että näiden kahden oli kuljettava käsi kädessä: nykyisen ajan epäharmonisten energioiden muuntaminen ja harmonisesti yhteen sovitettu tietoisuus, josta nousee esiin sydämen kanssa sopusoinnussa olevia harmonisia tekoja uuden maapallon puolesta.  Niinpä "In Love with Mother Earth" -hankkeesta tuli In Harmony with Nature e.V.:n tärkeä sydänhanke.

Sydäntiimi